facebook

Regulamin

Regulamin wypożyczania kajaków, sprzętu i oprzyrządowania z nimi współpracującego.

 

WYPOŻYCZAM CZYSTY I ZADBANY SPRZĘT I TAKI NALEŻY MI ZWRÓCIĆ.

 

 1.  Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Dla osób będących pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków nie wypożyczam sprzętu pływającego!!!
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą płynąć pod opieką prawną osoby pełnoletniej, która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej.
 4. Udostępniam sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnicy spływów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, organizują transport sprzętu oraz osób uczestniczących w spływie.
 6. Nie zapewniamy opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR.
 7.  Nie odpowiadam za złamania, skaleczenia, śmierć i inne wypadki.
 8. Nie odpowiadam za rzeczy zagubione lub skradzione.
 9. Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność.
 10. Wypożyczający nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu.
 11. Podczas pływania i korzystania ze sprzętu, kategorycznie zabrania się ze względów bezpieczeństwa:
  • stania i kucania w kajaku.
  • siadania na burcie, dziobie, rufie.
  • skakania z kajaka do wody.
  • korzystania ze sprzętu pływającego z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
  • przebywania w kajaku  nieznajdującym się na wodzie
 12.  Podczas użytkowania kajaka należy zachowywać się kulturalnie - zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, cumowania na nadbrzeżach kamienistych i betonowych oraz zaśmiecania akwenu, na którym będzie użytkowany kajak.
 13. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 14. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego zobowiązania odpowiedzialności materialnej oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania rewersu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 16. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.
 17. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 18. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania (zgodnie z cennikiem).
 19. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 20. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 21. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 22. Wypożyczający jak i uczestnicy spływu są zobowiązani do przedstawienia relacji  z przebytej trasy w formie opisu i dokumentacji fotograficznej. Dostarczone informacje oraz materiały zostaną wykorzystane do promocji obszaru LSR oraz pozwolą do zapewnienia dobrej informacji turystycznej.
 23. Decyzje o wypożyczeniu kajaków, podejmuje koordynator. Nie jest pobierana opłata za wypożyczenie sprzętu.
 24. Wypożyczający jak i uczestnicy spływu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 25. Wypożyczający jak i uczestnicy spływu wyrażają zgodę na wykorzystanie przedstawionych opisów i zdjęć na stronie internetowej projektu www.kajacek.pl.

Koordynator projektu Jacek Smoliński

stat4u