facebook

Inne projekty

 

 

W tej zakładce chciałbym zaprezentować inne projekty, które realizowałem dla mieszkańców. Niech będzie to przykład dobrych inicjatyw, które posłużą dla innych lokalnych liderów.

 

Pozyskane środki razem to 79.406 zł

 

Całkowity budżet projektów to aż 179.225 zł

 

15. Projekt - Projekt realizowany od lipca do listopada 2013 roku pod tytułem:

„Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez spotkania edukacyjno-sportowe.”

Opis projektu:

Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców, rozwój partycypacji społecznej, rekreacji, edukacji i integracji oraz informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na działania społeczne, poprzez cykl dwunastu spotkań edukacyjno-sportowych.

 Budżet projektu:

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach konkursu organizowanego przez LGD „Siła w grupie” – 8. 130 zł

Całkowity budżet projektu – 10. 919

________________________________________________________________________

14. Projekt - Projekt realizowany w wakacje 2013 roku pod tytułem:

„Pokaż, co masz na strychu. Wystawa staroci”

Opis projektu:

W trakcie realizacji projektu zbieraliśmy stare przedmioty które kiedyś były używane. Przygotowaliśmy wystawę na świetlicy oraz  na Dożynkach. W ramach zajęć rekreacyjnych byliśmy na basenach, wycieczce rowerowej oraz braliśmy udział w spływach kajakowych.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010” -  3.000 zł

Całkowity budżet projektu – 5.396 zł

______________________________________________________________________________________

13. Projekt - Kampania „Talerzyki na sprzęciki” realizowana na przełomie 2012/2013 roku.

W ramach tej kampanii, świetlica wiejska w Nasutowie zbierała „talerzyki”. Za zebrane „talerzyki” otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 750 zł. Dodatkowo pracownicy firmy DANONE z pośród wszystkich organizacji biorących udział w projekcie, wybrali jedną organizację której dodatkowo przekazali 1.000 zł. Wybór padł na świetlicę w Nasutowie, z czego bardzo się cieszymy. Za otrzymane pieniądze zakupiliśmy do świetlicy komplet naczyń i sztućców dla 24 osób oraz sokowirówkę.

Środki pozyskane z firmy DANONE

W ramach kampanii „Talerzyki na sprzęciki” – 1.750 zł

___________________________________________________________________________________________

12. Projekt - Projekt realizowany od maja do grudnia 2012 roku pod tytułem:

„Edukacja oraz rozwój turystyki poprzez organizowanie spływów kajakowych, utworzenie wypożyczalni oraz prowadzenie strony internetowej”

Opis projektu:

Celem projektu było podniesienie jakości życia 150 mieszkańców, rozwój turystyki, rekreacji, edukacji ekologicznej i integracji oraz informacji o turystyce śródlądowej na terenie LSR, poprzez zakup i udostępnianie bezpłatne sprzętu kajakowego, prowadzenie strony internetowej. Opisanie i wypromowane pięciu jezior i dziewięciu rzek znajdujących się na terenie objętym LSR.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach konkursu organizowanego przez LGD „Siła w grupie” -  21.829 zł

Całkowity budżet projektu – 31.184 zł

_____________________________________________________________________________________

11. Projekt - Projekt realizowany w wakacje 2011 roku pod tytułem:

„Kultywowanie tradycji rzeźbiarskich, poprzez doposażenie pracowni oraz przeprowadzanie zajęć edukacyjnych.”

Opis projektu:

Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnych metod rzeźbiarskich w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami.  Organizowanie spotkań, szkoleń, które podniosą wiedzę, umiejętności i aktywizują dzieci, młodzież i dorosłych. Uaktywnienie liderów, twórców lokalnych i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Film z realizacji projektu można obejrzeć na stronie TVP Szczecin, program Przystań z Telewizją Euro Wieś – 19.08.2012  (czas od 7:20 do 10:20) 

http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/przystan-z-telewizja-euro-wies/wideo/190812/8887087

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach konkursu organizowanego przez LGD „Siła w grupie” -  4.965 zł

Całkowity budżet projektu – 7.093 zł

_____________________________________________________________________________________

10. Projekt - Projekt realizowany w ferie 2011 roku pod tytułem:

„Pomaganie jest fajne, więc przeżyjmy to jeszcze raz”

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu po raz kolejny objęliśmy pomocą osoby starsze, schorowane oraz niepełnosprawne. 

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010” -  2.000 zł

Całkowity budżet projektu – 3.685 zł

_____________________________________________________________________________________

9. Projekt - Projekt realizowany w wakacje 2010 roku pod tytułem:

„Pomaganie jest fajne”

Opis projektu:

W ramach projektu pomagaliśmy starszym osobą, które mieszkają w Nasutowie.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010” -  3.000 zł

Całkowity budżet projektu – 5.443 zł

_____________________________________________________________________________________

8. Projekt - Projekt realizowany od 1 marca 2010 do 31 sierpnia 2011 roku pod tytułem:

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie „Sadowisko”

Opis projektu:

Celem projektu było zachowanie starych odmian drzew owocowych, integracja społeczna i zdobycie nowych umiejętności przez mieszkańców Nasutowa w okresie od  1 marca 2010 do 31 sierpnia 2011roku poprzez pracę przy nowych nasadzeniach drzew jabłoni, śliwy i czereśni. Na powierzchni 1ha realizatorzy projektu posadzili 170 drzew owocowych starych odmian które są dobrze zaklimatyzowane na naszym terenie. Promocja zdrowej żywności, rozwijanie zaradności i integracji społecznej przyświecała nam przez cały czas trwania projektu jak i po jego zakończeniu.

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Ochrona różnorodnośći biologicznej naszą szansą – 2009” -  7.250 zł

Całkowity budżet projektu – 60.737 zł

_____________________________________________________________________________________

7. Projekt - Projekt realizowany w wakacje 2010 roku pod tytułem:

„Rowerzyści, od zdrowia specjaliści”

Opis projektu:

W ramach kampanii promującej zdrowy styl życia, zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową. Odwiedzając kolejne miejscowości namawialiśmy mieszkańców do przyłączenia się do akcji i wspólnego wędrowania, promując zdrowy styl życia. Spaliśmy w namiotach  i przemieszczaliśmy się na rowerach, kajakach i koniach. W ten sposób odwiedziliśmy 43 miejscowości naszej gminy i nie tylko. U gospodarzy nadoiliśmy sobie mleka, między miejscowościami zajeżdżaliśmy do starych opuszczonych sadów gdzie zbieraliśmy owoce do zjedzenia i dalej do przodu!

Środki pozyskane z firmy „DANONE”

w ramach konkursu "Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem" – 2.500 zł

 Całkowity budżet projektu – około 5.000 zł

_____________________________________________________________________________________

6. Projekt - Projekt realizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 roku pod tytułem:

„Daniobus - dojedzie wszędzie!”

Opis projektu:

Projekt był realizowany na terenie sześciu sołectw w Gminie Białogard, na terenie których były przeprowadzane dwa spotkania o charakterze integracyjno-edukacyjnym. Spotkania przebiegały w ten sposób, że na świeżym powietrzu rozstawialiśmy namioty oraz niezbędny sprzęt do przygotowania posiłków. Nauczyciel przystępował do części teoretycznej połączonej z prezentacją, ze szczególnym uwzględnieniem nawyków zdrowego odżywiania ( pełnowartościowego), ekologii, zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz jej przechowywania. Chętne osoby, wcześniej wyznaczone przez sołtysa, rozpoczynały „Gotowanie na polanie”. Do pomocy angażowaliśmy jak największą liczbę osób, w tym dzieci i młodzież. Była to również okazja do wymiany przepisów i rozmów o możliwościach pozyskiwania środków na zakup żywności. Pozostałe osoby zapraszaliśmy do zabaw i konkursów sportowych z drobnymi upominkami. Przeprowadzone zostało około 15 konkurencji dla dzieci w różnym wieku, tak żeby każde dziecko mogło nawiązać bliski kontakt ze swoimi rówieśnikami. Po zabawach na świeżym powietrzu przychodził czas na smaczny, ciepły posiłek. Na zakończenie była zabawa taneczna i karaoke. W trakcie realizacji projektu pojechaliśmy z dzieci do piekarni, gdzie mogły zobaczyć i docenić tradycyjny kunszt wypiekania chleba oraz zorganizowaliśmy wycieczkę nad morze. W trakcie realizacji projektu wydaliśmy 1122 posiłki.

Środki pozyskane z firmy „DANONE”

w ramach konkursu „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” - 6.000 zł

Całkowity budżet projektu – 8.166 zł

_____________________________________________________________________________________

5. Projekt - Projekt realizowany w ferie 2009 roku pod tytułem:

„Teatr  – receptą na kolorową rzeczywistość

Opis projektu:

Projekt przewidywał zajęcia dla dzieci klasy VI oraz dla wszystkich pozostających na czas ferii w domu. Każdy człowiek jest ciekawy nowych doświadczeń i wartości. Zaś młody człowiek potrzebuje przewodnika, który wskaże mu odpowiednią drogę ku rozwojowi. Aby wyjść naprzeciw stworzyliśmy spotkania ze sztuką teatralną i plastyczną.

Uczniom klasy szóstej zamiast podawać gotowe informacje, zachęciliśmy ich do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, stwarzać warunki do bycia odkrywcą i eksperymentatorem. Korzystając z Internetu oraz  ze słowników, encyklopedii wypożyczonych z zaprzyjaźnionej biblioteki w Stanominie ułożyli słowniczek teatralny.  Utworzyli kodeks kulturalnego zachowania się w teatrze, plakat, zaproszenie, sprawozdanie, zaplanowali konspekt spotkania z dziećmi ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Droga”     w Kowalkach, napisali artykuł do gazety i nabyli niezbędnych umiejętności drogą praktyki. Uwieńczeniem pracy była prezentacja multimedialna pokazana na zakończenie projektu – tego jeszcze u nas nie było. Slajdy zawierały ww. prace wykonane również techniką komputerową. Nagrodą za ciężką pracę było kino i lodowisko a podczas spotkań mała przekąska.

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2009” -  2.000 zł

Całkowity budżet projektu- 3.905 zł

_____________________________________________________________________________________

4. Projekt - Projekt realizowany od września 2008 roku do września 2009 roku pod tytułem:

„Romantyczny początek”.

Opis projektu:

Został uporządkowany i zagospodarowany prawie 2 hektarowy, zabytkowy  park przypałacowy w Nasutowie, który stał się atrakcją naszej wsi, miejscem odpoczynku i edukacji. Porządkowaniem i stworzeniem ścieżki edukacyjnej parku zajęli się mieszkańcy (wolontariusze) oraz osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych      i społecznie użytecznych z terenu sołectwa Nasutowo. W ciągu całego roku, zaczynając od września, dzięki  własnej pracy, środkom pozyskanym z FWW oraz sponsorom, pod nadzorem konserwatora zabytków przeprowadziliśmy rewitalizację parku.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu„Kultura Bliska” Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe -  10.000 zł

Całkowity budżet projektu – 23.200 zł

_____________________________________________________________________________________

3. Projekt - Projekt realizowany w wakacje 2008 roku pod tytułem:

„Zielony patrol”

Opis projektu:

Główny nacisk w projekcie był położony na konkretne działania dzieci, które zdobyły wiedzę z edukacji ekologicznej w szkole wykorzystując ją  w środowisku i dla środowiska. Stworzyliśmy takie sytuacje, aby dzieci samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Projekt kształtował umiejętności i postawy z uwzględnieniem ich aktywności. Umożliwił im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomógł ich samodzielność, zainspirował do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudził ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2008” -  3.000 zł

Całkowity budżet projektu – 5.497 zł

_____________________________________________________________________________________

2. Projekt - Projekt realizowany w ferie 2008 roku pod tytułem:

„Gdy metodą pracujemy, to super rzeczy wykonujemy”

Opis projektu:

Przed V i VI klasą był do napisania sprawdzian kompetencji. Aby go dobrze napisać szkoła musi wyposażyć ucznia w standardy osiągnięć poprzez wiele ćwiczeń, żeby wynik okazał się pozytywny. Uczeń często od natłoku informacji czuje się znużony. Chcieliśmy zachęcić dzieci do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Spojrzenia na przyswajaną wiedzę w sposób wesoły i z przymrużeniem oka. Muszą uwierzyć, że nabyte umiejętności mogą wykorzystywać w różnych dziedzinach życia na co dzień. Uwieńczeniem realizacji projektu była prezentacja folderu o swojej miejscowości i napisanie artykułu z przebiegu projektu do lokalnej gazety.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2008” -  2.000 zł

Całkowity budżet projektu – 3.959 zł

_____________________________________________________________________________________

1. Projekt - Projekt realizowany w ferie 2007 roku pod tytułem:

„Szukamy małego artysty”

Opis projektu:

Projekt miał na celu wyłonienie z pośród dzieci i młodzieży osób o szczególnych zdolnościach artystycznych i twórczych. Dla osób szczególnie uzdolnionych stworzenie warsztatów, gdzie będą mogły doskonalić swoje umiejętności. Zapraszani artyści z naszej gminy w poszczególne dni prezentowali różne dziedziny sztuki.

Budżet projektu:

Środki pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi

w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2007” - 1.982 zł

Całkowity budżet projektu - 3.291 zł

 

 

stat4u